Hemija ubija

  • Post category:Vesti
Foto: Promo

Kada su britanski Gardijan (The Guardian) i francuski Le Mond (Le Monde) objavili istraživanje o prisustvu PFAS supstanci na lokacijama širom Evrope – vest je buknula kao bomba na kontinentu. Čak je Gardijan objavio i studiju koja je proverila 21 glavni brend toalet papira u Severnoj Americi, zapadnoj Evropi, Africi, Centralnoj Americi i Južnoj Americi, ali nije imenovala brendove, gde je potvrđeno da je bilo PFAS hemikalija na njihovoj površini.

PFAS hemikalije koje su poznate kao „večite hemikalije“ jer su gotovo neuništive,  jako su otporne jer je veza između ugljenika i fluora u njima jedna od najjačih hemijskih veza uopšte, te u prirodnim uslovima mogu dugo opstati, a za njihovo uništenje, npr. spaljivanjem, potrebna je temperatura od 1100°C. Ove hemikalije predstavljau grupu od nekoliko hiljada per- i polifluoralkilskih supstanci koje su  proizvod ljudskih aktivnosti. Osim otpornosti na visoke temperature, odbijaju vodu i masnoću, i zato su u mnogim proizvodima koje koristimo  – ambalaži za gotovu hranu, vodootpornoj odeći i obući, posuđu, kozmetici, elektronici, u penama za gašenje požara i pesticidima.

PFAS se nagomilavaju u organizmima – ima ih  čak i na lokacijama koje su veoma udaljene od  izvora, u hrani, vodi za piće, ali i u ljudskim organizmima. Tako je velika studija pronašla ove supstance u krvi tinejdžera u svih devet zemalja obuhvaćenih studijom, dok je oko 14% ispitanika imalo nivoe PFAS u krvi iznad dozvoljenih granica Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA). Nivoi su bili veći u krvi ispitanika iz skandinavskih zemalja u poređenju sa ispitanicima iz mediteranskih zemalja.

PFAS mogu uzrokovati razne zdravstvene probleme. Oni spadaju u endokrine ometače koji remete funkciju hormona, pa se dovode u vezu sa problemima sa štitastom žlezdom, gojaznošću i povišenim holesterolom. Takođe mogu uticati na smanjenje broja spermatozoida i povećanu stopu pobačaja. Usled prenosa na dete preko placente i majčinog mleka, mogu kod dece izazvati smanjenu telesnu masu, preuranjeni pubertet, poremećaje u ponašanju itd.

Kako izbeći dodir sa hemikalijama?

Koristite toalet-papir od čiste celuloze, može i nebeljeni, a čiji proizvođač ima pozdan sertifikat poput toga da zadovoljava IFS standard.

U kozmetici izbegavajte PTFE, Perfluorodecalin, Polyperfluoroisopropyl ether i Trifluoroacetyl tripeptide-2.

Potražite vodootpornu obuću, odeću ili opremu za kampovanje bez PFAS supstanci.

Izbegavajte posuđe koje u sebi ima PFAS –  poput tiganja s tom hemikalijom za koji se hrana ne lepi

Smanjite konzumaciju gotovih jela koja su spakovana u papir ili karton otporan na masnoće.